MUDr. Věra Zelená s.r.o.

Josefská 9
602 00 Brno-město
Firemní telefon: +420 542 214 382
Mobilní telefon: +420 606 436 911
IČ: 03377351
DIČ: CZ03377351Co je aktuálního u nás?

 

 

Dne 16.11.2020 neordinuji.

Akutní stavy lze konzultovat na tel 606436911

 

 

 

 Pozor, změny v období stavu nouze

 

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci koronavirem  udržujeme v naší ordinaci

přísný protiepidemický režim.

Všechny pacienty ošetřujeme výhradně  v ordinačních hodinách pro nemocné  mezi 7. až 9. hodinou, ve čtvrtek 14.30 - 16.00 po předchozím ohlášení se telefonicky na čísle 542214382 .

Umožňuje - li to stav dítěte, upřednostňujte telefonickou konzultaci před osobní návštěvou ambulance.

 

Poradny a očkování zdravých dětí i nadále probíhají - právě pro vyjmenovaná opatření jsme schopni zajistit bezpečné provádění těchto výkonů.

 

 

 

 

 

Po ordinační době do 15.30  lze v akutních případech volat mobil 606436911.

Z provozních důvodů nelze volat na mobil během ordinační doby - prosím, v tuto dobu využívejte pevnou linku ( 542214382).

Ošetření akutních stavů po 15.30 hodině ve FDN Brno, Černopolní 9, o víkendech a svátcích bez přerušení

Z časových důvodů nebudu regovat na Vaše maily.

 

Naše ordinace je umístěna ve 2. patře domu na Josefské 9, vstup z  pasáže uvnitř domu

Telefonní číslo na pevnou linku je 542214382

 

Upozorňuji rodiče dětí, že by si měli dopředu zajistit potvrzení na letní tábory svých dětí.

Zápis do zdravotního průkazu provádíme při každé preventivní prohlídce dítěte bezplatně.

 

Pokud se nemůžete dostavit na objednanou hodinu, dejte prosím vědět  včas, váš termín může posloužit jinému pacientovi, který pak nemusí na objednání čekat příliš dlouho.

 

Nově upozorňuji na změnu v legislativě týkající se vydávání posudků pro sport,  další studium apod.

Pokud jde o POSUDEK, musí být provedena prohlídka dítěte a zhodnocení jeho aktuálního zdravotního stavu s následným rozhodnutím,  zákonný zástupce musí podepsat převzetí posudku a kopie musí být založena do dokumentace dítěte.

Tento posudek musí být zhotoven do 10 dnů od jeho převzetí.

K posudku, který má být vyhotoven k přihlášce na školu by měla škola, na kterou se dítě bude hlásit, dodat současně s přihláškou tzv. kategorizaci včetně popisu druhu práce, pracovních podmínek a zdravotních rizik z ní vyplývajících.

 

 

Lékařka i zdravotní sestra jsou přesvědčeny o příznivém dopadu očkování na zdraví dětí i celé populace a rozhodně nepodporují  rozhodnutí rodičů, kteří odmítají své děti očkovat.

Hlasovat

Informace o ordinaci MUDr. Věra Zelená s.r.o.

ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY PRO DĚTI A DOROST, Brno-město

Vchod do ordinace se nachází v pasáži, přístup je bezbarierový.

 

MUDr. Věra Zelená poskytuje léčebnou a preventivní péči pro děti a mladistvé do 19 let

 

REGISTRACE nových pacientů dle aktuální kapacity po telefonické domluvě

 

V ordinaci máme k dispozici přístroj CRP na rozlišení virové a bakteriální infekce v organismu a streptest, který odhalí případnou přítomnost streptokoka v organismu. Nově máme přístroj na vyšetření moče, který vylučuje subjektivní hodnocení dosud používaných proužků na moč a přístroj schopný změřit hladinu bilirubinu u novorozenců pouze přiložením na kůži, takže je možné sledovat novorozeneckou žloutenku, aniž bychom museli dítěti odebírat krev.

 

NOVINKY

nově lze děti očkovat proti meningokoku B - vakcina Bexsero, cena cca 2800,-Kč - nutno přeočkovat , nyni je registrována i vakcina Trumenba (rovněž proti meningokoku B)

 

Od 1.5.2020 hradí pojišťovny očkování proti meningokokům B a meningokokům A C W Y

 Men B, pokud bude zahájeno očkování před dovršením 6.měsíce věku a Men A C W Y u dětí v průběhu 2. roku života.

Prosím všechny maminky, které mají o očkování zájem a mají děti ve věku 18 - 24 měsíců, aby se telefonicky ozvaly.

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Věra Zelená- studium na LF UJEP Brno 1973 -1979

předatestační praxe NsP Boskovice, Vyškov, kardiochirurgické centrum FN Pekařská.

Atestace I.st. v r. 1983, od ledna roku 1985 pracuji jako praktická lékařka pro děti ( nyní praktický lékař pro děti a dorost) stále ve středu města.

Od roku 1996 do roku 2015 jsem sloužila noční služby v porodnici Nemocnice Milosrdných bratří.

V roce 1983 jsem složila na FF UJEP zkoušku z pedagogického minima a několik let vyučovala pediatrii na SZŠ Jaselská a Grohova.

 

sestřička: Marie Patáková

- 9 let praxe na novorozeneckém oddělení

 

Smlouva se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213, 333

Cena za služby MUDr. Věra Zelená s.r.o.

  Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou
 alikace očkování nadstand. vakcinami   + aktuální cena vakcíny  150,-
 potvrzení MŠ, jeslí   100,-
 každá další přihláška    50,-
 potvrzení ŠVP, táborů, sport. aktivit , potvrzení pro úřední účely (ÚP, soudy atd)      200,-
 vystavení potr. průkazu      200,-
 opis /receptu, očk. průkazu, žádanky/   50,-
 vystavení receptu na nadst. vakciny    50,-
 perforace boltců pro naušnice   - obě uši    400,-
 nastřelení naušnic /vč. naušnic/ - obě uši  700,- 
 žádost o řidičský průkaz    300,-
 lék. zpráva pro pojistnou událost  150,-
 lék. zpráva o zdrav. stavu dítěte na žádost rodičů  150,-
změření hladiny bilirubinu u novorozence u nepojištěných  50,-
odběr krve dítěti na žádost rodičů ( k výkonu odběru se připočítává cena jednotlivé položky dle typu vyšetření krve v  laboratoři,  stanovené sazebníkem laboratoře) 100,-
 výpis ze zdravotní dokumentace 150,- 
 potvrzení studia SŠ- 1. přihláška    400,-
 každá další   200,-
 potvrzení studia VŠ    400,-
 každá další  200,-
 potvrzení o zdravotním stavu pacienta, pokud není provedena řádná preventivní prohlídka placená zdrav. pojišťovnami (tj. potvrzení a komplexní prohlídlka pacienta) 1000,- 

omluvenka na žádost rodičů

 50.-

potvrzení ŠVP a táborů na 2 roky

 

 350

 

 

 vyšetření CRP z prstu u nepojištěných

 

 200
 vyšetření Streptestem u nepojištěných 200 
   

Kde nás najdete?